Stemoverzicht (Onderwerp: Euthanasie) Ander onderwerp


Hieronder ziet u alle moties over dit onderwerp waarvoor de door u gekozen partijen het niet eens waren. Toon motie geeft u de oorspronkelijke motie, Toon handeling de stemming (mogelijk met stemverklaring). Hoofdmenu


Verlagen van de drempel voor gesprekken over euthanasie met de huisartsStemdatum: 31-10-2019  • verzoekt de regering, met een concreet actieplan te komen waardoor de gesprekken tussen huisarts en patiënt gestimuleerd worden;
  • verzoekt de regering tevens, dit plan uiterlijk voor de zomer 2020 naar de Kamer te sturen,

PVVSP


De problematiek van mensen met een stervenswens Stemdatum: 09-03-2012  • spreekt de wenselijkheid uit van een diepgravend onderzoek naar de aard en omvang van de problematiek van mensen met een stervenswens,

PVVSP


De capaciteit van de toetsingscommissiesStemdatum: 08-02-2012  • verzoekt de regering middelen vrij te maken om de capaciteit van de toetsingscommissies voor euthanasie uit te breiden zodat artsen binnen de wettelijke termijn een oordeel ontvangen over een uitgevoerd euthanasieverzoek,

PVVSP


Ambulante euthanasieteamsStemdatum: 08-02-2012  • verzoekt de regering bij de evaluatie van de Euthanasiewet eind 2012 de Kamer te informeren over de manier waarop deze kliniek of ambulante teams in de praktijk functioneren en of dit functioneren past binnen de wettelijke eisen,

PVVSP


Vergroten draagvlak voor wetgeving op het terrein van abortus en huwelijk voor mensen van gelijk geslachtStemdatum: 17-11-2010  • verzoekt de regering zich in te spannen om voor invoering van de voornoemde wetten het draagvlak voor deze wetten actief te vergroten,

PVVSP