Stemoverzicht (Onderwerp: Landbouw) Ander onderwerp


Hieronder ziet u alle moties over dit onderwerp waarvoor de door u gekozen partijen het niet eens waren. Toon motie geeft u de oorspronkelijke motie, Toon handeling de stemming (mogelijk met stemverklaring). Hoofdmenu


Permanent cameratoezicht in slachthuizen ten behoeve van de NVWA Stemdatum: 24-05-2022 • verzoekt de regering om permanent cameratoezicht (naast fysieke controles) in slachthuizen ten behoeve van de NVWA,

CDACUD66FvDPVVSGPVVD


Maximaal gebruik maken van de crisisreserve in het GLB om ondernemers te ondersteunenStemdatum: 19-05-2022 • verzoekt de regering om maximaal gebruik te maken van de ruimte in de GLB-crisisreserve en van cofinanciering om ondernemers die dat nodig hebben te ondersteunen,

CDACUD66FvDPVVSGPVVD


In de ecoregeling van het NSP meer punten toekennen voor de teelt van eiwitgewassen bestemd voor menselijke consumptieStemdatum: 19-05-2022 • verzoekt de regering de teelt van eiwitgewassen bestemd voor menselijke consumptie extra te stimuleren door hier meer punten aan toe te kennen in de ecoregeling van het NSP,

CDACUD66FvDPVVSGPVVD


Nederlandse vissers via het Europese Visserijfonds een staatssteun van 35.000 euro per bedrijf toekennenStemdatum: 19-05-2022 • verzoekt de regering gebruik te maken van de mogelijkheid om Nederlandse vissers via het Europese Visserijfonds een staatssteun ter hoogte van € 35.000 per bedrijf toe te kennen,

CDACUD66FvDPVVSGPVVD


Gebruik maken van geboden ruimte in het staatssteunkader om de Nederlandse glastuinbouw te compenseren voor de opgelopen energieprijzenStemdatum: 19-05-2022 • verzoekt de regering om gebruik te maken van de geboden ruimte in het staatssteunkader om de Nederlandse glastuinbouw zo veel als mogelijk te compenseren voor de opgelopen energieprijzen,

CDACUD66FvDPVVSGPVVD


Onderzoeken op welke manier gerecyclede nutriënten uit menselijke mest kunnen worden toegevoegd aan de voedselkringloopStemdatum: 19-05-2022 • verzoekt de regering om te onderzoeken op welke manier gerecyclede nutriënten uit menselijke mest kunnen worden toegevoegd aan de voedselkringloop en welke kansen dit ook kan bieden voor boeren,

CDACUD66FvDPVVSGPVVD


Een plan voor livestreams van camerabeelden uit slachthuizenStemdatum: 17-05-2022 • verzoekt de regering om voor het zomerreces te komen met een plan voor livestreams van camerabeelden uit slachthuizen die op afstand te volgen zijn door de NVWA en eventuele andere handhavers, rekening houdend met de privacy van medewerkers van of toezichthouders in het slachthuis,

CDACUD66FvDPVVSGPVVD


Hoge boetes en andere straffen voor recidivisten binnen slachthuizenStemdatum: 17-05-2022 • verzoekt de regering om hoge boetes in relatie tot het delict, gevangenisstraf, beroepsverbod en levenslang verbod op het houden van dieren voor recidivisten binnen slachthuizen,

CDACUD66FvDPVVSGPVVD


Een "three strikes out"-handhavingsvoorstel in de procedure voor verscherpt toezicht op slachthuizenStemdatum: 17-05-2022 • verzoekt de regering bij de uitwerking van de procedure voor verscherpt toezicht voor slachthuizen een «three strikes out»-handhavingsvoorstel uit te werken,

CDACUD66FvDPVVSGPVVD


Borgen dat de NVWA mag bepalen waar camera's in slachthuizen worden geplaatstStemdatum: 17-05-2022 • verzoekt de regering te borgen dat de NVWA zelf mag bepalen waar de camera's in slachthuizen worden geplaatst en te voorkomen dat er dode hoeken bestaan,

CDACUD66FvDPVVSGPVVD


Slim cameratoezicht bij goed presterende slachthuizen om NVWA-capaciteit vrij te makenStemdatum: 17-05-2022 • verzoekt de regering op goed presterende slachthuizen het structurele toezicht door cameratoezicht met kunstmatige intelligentie te kunnen laten plaatsvinden, zodat de NVWA capaciteit kan vrijspelen voor waar dat nodig is,

CDACUD66FvDPVVSGPVVD


Slachthuizen niet toestaan over te stappen op CO2-bedwelmingStemdatum: 17-05-2022 • verzoekt de regering om slachterijen die over willen gaan op het bedwelmen met CO2 hiervoor geen toestemming te geven,

CDACUD66FvDPVVSGPVVD


Verplichte controle door een NVWA-dierenarts of een dier daadwerkelijk dood isStemdatum: 17-05-2022 • verzoekt de regering in slachthuizen een verplichte controle in te stellen waarbij door een NVWA-dierenarts moet worden vastgesteld dat een dier daadwerkelijk dood is voordat het in een broeibak belandt of verder wordt opengesneden,

CDACUD66FvDPVVSGPVVD


Definitieve sluiting van recidiverende slachthuizen mogelijk makenStemdatum: 17-05-2022 • verzoekt de regering definitieve sluiting van recidiverende slachthuizen mogelijk te maken,

CDACUD66FvDPVVSGPVVD


Realtime op afstand uitleesbaar cameratoezicht in slachthuizen als basisvoorwaardeStemdatum: 17-05-2022 • verzoekt de regering bij de in voorbereiding zijnde wetgeving binnen de kaders van de AVG cameratoezicht die realtime op afstand kan worden uitgelezen als basisvoorwaarde uit te werken,

CDACUD66FvDPVVSGPVVD


De bandsnelheid van alle slachthuizen re-evaluerenStemdatum: 17-05-2022 • verzoekt de regering de bandsnelheid van alle slachthuizen te re-evalueren tegen het licht van de risico's en de mate waarin maatregelen daarvoor zowel in de praktijk als in theorie voldoende oplossing bieden;
 • spreekt uit dat CO2-bedwelming toepassen geen mitigerende maatregel mag zijn om de bandsnelheid te verhogen,

CDACUD66FvDPVVSGPVVD


Een toetsingskader voor de slachtsnelheid instellenStemdatum: 17-05-2022 • verzoekt de regering op korte termijn een toetsingskader voor de slachtsnelheid in te stellen, in overleg met betrokken belangenpartijen, en de Kamer daar zo snel mogelijk over te informeren,

CDACUD66FvDPVVSGPVVD


Een roulatiesysteem binnen NVWA-teams om intimidaties en dergelijke te voorkomenStemdatum: 17-05-2022 • verzoekt de regering om een roulatiesysteem binnen de NVWA-teams om intimidaties, dan wel te hechte banden met de slachthuisdirectie en -medewerkers, te voorkomen,

CDACUD66FvDPVVSGPVVD


Herstelprojecten voor verdroogde gebieden op de trekroute van de gruttoStemdatum: 11-05-2022 • verzoekt de regering om te onderzoeken welke rol Nederland kan spelen in het opzetten van herstelprojecten van verdroogde natuurgebieden in samenwerking met landen op de trekroute,

CDACUD66FvDPVVSGPVVD


Een strategische analyse van kwetsbaarheden van het mondiale voedselsysteem in relatie tot grondgebruikStemdatum: 11-05-2022 • verzoekt de regering een strategische analyse te laten uitvoeren naar kwetsbaarheden van het mondiale voedselsysteem in relatie tot grondgebruik,

CDACUD66FvDPVVSGPVVD


De ambitie voor het tegengaan van voedselverspilling in de Farm to Fork-strategie uitbreiden naar de volledige voedselketenStemdatum: 19-04-2022 • verzoekt de regering in Europa voor te stellen de ambitie voor halvering van voedselverspilling in de Farm to Fork-strategie uit te breiden naar de volledige voedselketen,

CDACUD66FvDPVVSGPVVD


Een pilot voor de kweek van larven op gehygiëniseerde mestStemdatum: 19-04-2022 • verzoekt het kabinet om op zo kort mogelijke termijn een pilot te starten voor de kweek van larven op gehygiëniseerde mest op een boerderij,

CDACUD66FvDPVVSGPVVD


Zo veel mogelijk gebruikmaken van bestaande certificeringsschema's voor duurzaamheidsstreefdoelenStemdatum: 19-04-2022 • verzoekt de regering zo veel als mogelijk gebruik te maken van bestaande certificeringsschema's en daar bij aan te sluiten,

CDACUD66FvDPVVSGPVVD


Nederlandse vissers via het Europese Visserijfonds per bedrijf €35.000 aan staatssteun toekennenStemdatum: 19-04-2022 • verzoekt de regering gebruik te maken van de mogelijkheid Nederlandse vissers via het Europese Visserijfonds staatssteun ter hoogte van € 35.000 per bedrijf toe te kennen, zoals ook bijvoorbeeld Frankrijk doet,

CDACUD66FvDPVVSGPVVD


Het wegnemen van belemmeringen in wetgeving om insecten als veevoer te gebruikenStemdatum: 19-04-2022 • verzoekt het kabinet om in beeld te brengen hoe belemmeringen in wetgeving om insecten als veevoer te kunnen gebruiken weggenomen kunnen worden,

CDACUD66FvDPVVSGPVVD