Partijfocus

In onderstaande tabel ziet u in de bovenste regel hoe veel procent van de moties door die partij zijn ingediend. In de kolommen daaronder staat per partij hoe diens ingediende moties zijn verdeeld over de beleidsagenda's.

N.b. Omdat moties door meerdere partijen tezamen kunnen worden ingediend, en moties vaak onder meerdere beleidsagenda's vallen, kunnen de percentages tezamen meer dan 100% zijn.

Legenda

Verhouding aantal moties van partij
MeestMinst
Boven: percentage (mede) ingediende moties; per kolom: verdeling daarvan over beleidsagenda'sBBBBIJ1CDACUD66DENKFvDGLJA21NSCPvdAPvdDPVVSGPSPVoltVVD
%%17%12%17%1%1%20%%%21%8%13%7%24%%13%
Bestuur0%0%3%3%4%7%7%3%0%0%3%3%3%4%3%0%4%
Cultuur en recreatie0%0%2%1%3%0%1%2%0%0%3%1%1%1%2%0%2%
Economie0%0%11%11%9%4%6%10%0%0%10%15%10%7%10%0%12%
Financiën0%0%32%34%32%41%34%29%0%0%32%27%33%36%28%0%30%
Huisvesting0%0%2%1%1%3%0%2%0%0%3%0%2%1%3%0%3%
Internationaal0%0%12%13%12%7%13%12%0%0%9%11%12%14%11%0%10%
Landbouw0%0%4%3%2%0%0%3%0%0%2%18%4%7%4%0%4%
Migratie en integratie0%0%2%4%3%3%7%4%0%0%2%1%3%2%3%0%1%
Natuur en milieu0%0%10%12%12%0%7%15%0%0%11%29%9%8%12%0%11%
Onderwijs en wetenschap0%0%9%7%11%5%1%10%0%0%11%4%6%10%11%0%8%
Openbare orde en veiligheid0%0%6%5%6%12%6%4%0%0%5%2%6%7%6%0%6%
Recht0%0%5%6%6%15%7%6%0%0%5%2%5%6%7%0%4%
Ruimte en infrastructuur0%0%2%2%2%0%0%2%0%0%2%5%2%2%2%0%3%
Sociale zekerheid0%0%3%3%3%6%3%3%0%0%4%1%3%2%4%0%3%
Verkeer0%0%6%6%5%0%2%6%0%0%4%7%6%3%5%0%7%
Werk0%0%2%1%2%1%0%3%0%0%3%0%1%1%3%0%2%
Zorg en gezondheid0%0%14%12%11%12%21%13%0%0%14%8%17%12%14%0%15%
BBBBIJ1CDACUD66DENKFvDGLJA21NSCPvdAPvdDPVVSGPSPVoltVVD