Stemoverzicht (Onderwerp: JSF) Ander onderwerp


Hieronder ziet u alle moties over dit onderwerp waarvoor de door u gekozen partijen het niet eens waren. Toon motie geeft u de oorspronkelijke motie, Toon handeling de stemming (mogelijk met stemverklaring). Hoofdmenu


Afzien van het nuclear sharing-beleidStemdatum: 11-11-2021 • verzoekt de Nederlandse regering af te zien van het nuclear sharing-beleid,

PVVSP


Onderzoeken welke piekbelasting geluidsoverlast nog acceptabel isStemdatum: 07-07-2016 • verzoekt de regering, in overleg met de stuurgroep te onderzoeken welke piekbelasting nog acceptabel is en aanbevelingen te doen voor een normering ervan,

PVVSP


Schommelingen in de dollarkoers in relatie tot de aanschaf van de F-35Stemdatum: 04-07-2016 • verzoekt de regering, scenario's te ontwikkelen over de ontwikkeling van de euro-dollarkoers, inclusief mogelijkheden en oplossingsrichtingen en de eventuele consequenties voor het aantal toestellen dat binnen het budget gekocht kan worden en de operationele gevolgen daarvan;
 • verzoekt de regering tevens, hierover standaard te rapporteren in de halfjaarlijkse voortgangsrapportage over de verwerving van de JSF,

PVVSP


Aanschaf JSF conform voorwaarden van de PvdAStemdatum: 06-11-2013 • verzoekt de regering, niet over te gaan tot aanschaf van de JSF indien niet aan de voorwaarden van de PvdA wordt voldaan,

PVVSP


Een parlementaire enquête naar het proces van de vervanging van de F-16Stemdatum: 05-07-2012 • spreekt uit dat een parlementaire enquête naar het proces van de vervanging van de F-16 gewenst is en verzoekt het Presidium om deze parlementaire enquête te organiseren,

PVVSP


Internationale samenwerkingStemdatum: 13-03-2012 • verzoekt de regering gesprekken over internationale samenwerkingsmogelijkheden breed te voeren en daarbij ook te spreken over mogelijke andere opvolgers voor de F-16 dan de Joint Strike Fighter (JSF),

PVVSP


Een onafhankelijk onderzoek naar het besluitvormingstrajectStemdatum: 13-03-2012 • verzoekt de regering een onafhankelijk onderzoek in te stellen naar het besluitvormingstraject dat heeft geleid tot deelname aan de ontwikkel- en testfases van de JSF, teneinde lessen te trekken voor toekomstige projecten,

PVVSP


Verbetering van de informatievoorzieningStemdatum: 13-03-2012 • verzoekt de regering te onderzoeken welke «checks and balances» in Nederland kunnen worden doorgevoerd om de informatievoorziening over het JSF-project naar de regering, en vanuit de regering naar de Kamer te verbeteren,

PVVSP


De JSFStemdatum: 30-11-2011 • verzoekt de regering in de zoektocht naar eventuele nieuwe bezuinigingen ook te bezien hoe de JSF daaraan kan bijdragen,

PVVSP


Verminderen van het aantal aan te schaffen JSF'sStemdatum: 30-11-2011 • verzoekt de regering bij nieuwe bezuinigingen ook het nog verder verminderen van het aantal aan te schaffen jachtvliegtuigen te overwegen,

PVVSP


Het jaarlijkse bezuinigingsbedragStemdatum: 27-06-2011 • verzoekt de regering het jaarlijkse bezuinigingsbedrag op de kunst- en cultuursector over de periode 2013–2016 te halveren en de resterende bezuinigingsdoelstelling te halen door stapsgewijze afbouw van de hypotheekrenteaftrek en stopzetting van het JSF-project,

PVVSP


Afzien van de aanschafStemdatum: 27-04-2011 • verzoekt de regering af te zien van de aanschaf van het tweede F-35-testtoestel,

PVVSP


Afzien van de aanschafStemdatum: 27-04-2011 • verzoekt de regering af te zien van aanschaf van een tweede JSF-testtoestel,

PVVSP


Staken van de investeringenStemdatum: 27-04-2011 • verzoekt de regering om in deze financieel moeilijke tijden voor het ministerie van Defensie, de directe en indirecte investeringen in het JSF-project te staken,

PVVSP


Afzien van deelname aan de trainingStemdatum: 27-04-2011 • verzoekt de regering af te zien van deelname aan de training in de Verenigde Staten met Nederlandse vliegers, technici en ondersteunend personeel,

PVVSP


De investeringen in de operationele testfaseStemdatum: 08-02-2011 • verzoekt de regering per direct de investeringen in het eerste JSF-testtoestel terug te draaien, niet over te gaan tot de aankoop van een tweede testtoestel en de deelname aan de operationele testfase (IOT&E) van het JSF-project te beëindigen,

PVVSP


Uitstel van de aanschaf van het tweede JSF-testtoetselStemdatum: 08-12-2010 • verzoekt de regering om de aanschaf van het tweede JSF-testtoestel uit te stellen tot na bespreking in de Kamer van deze beleidsbrief,

PVVSP


Aanwenden van de middelen voor vervanging van de F-16 voor verbetering van de operationele sterkteStemdatum: 29-11-2010 • verzoekt de regering voorstellen voor te bereiden om de nu op de rijksbegroting 2011 gereserveerde middelen voor de «Vervanging F-16» alsnog aan te wenden voor de verbetering van opleidingen, trainingen en oefeningen ter directe versterking van de operationele inzetbaarheid van de krijgsmacht, daartoe uiterlijk bij de Voorjaarsnota 2011 met concrete wijzigingsvoorstellen te komen op de begroting 2011, en in de tussentijd niet over te gaan tot het aangaan van verplichtingen ten laste van deze begrote middelen,

PVVSP


Naamloze motieStemdatum: 15-04-2009 • spreekt de mening uit dat zonder hoge wijzigingen in de variabelen, aanschaf van de JSF-testtoestellen de facto betekent aanschaf van de JSF-toestellen voor de toekomst,

PVVSP