Stemoverzicht (Onderwerp: Marktwerking in zorg) Ander onderwerp


Hieronder ziet u alle moties over dit onderwerp waarvoor de door u gekozen partijen het niet eens waren. Toon motie geeft u de oorspronkelijke motie, Toon handeling de stemming (mogelijk met stemverklaring). Hoofdmenu


Afspraken omtrent bezetting met betrekking tot sociale veiligheidStemdatum: 06-03-2018 • verzoekt de regering, dit uitgangspunt te hanteren bij aanbestedingen op het spoor,

PVVSP


Voorstellen om de marktwerking in de forensische zorg te verminderenStemdatum: 04-07-2017 • verzoekt de regering, de forensische zorg niet aan te besteden op de manier zoals nu wordt voorgesteld en in plaats daarvan alternatieven uit te werken en met voorstellen te komen om de marktwerking in de forensische zorg te verminderen,

PVVSP


Het publiek regelen van de uitvoering van de basisverzekeringStemdatum: 06-11-2015 • verzoekt de regering voorbereidingen te treffen om de uitvoering van de basisverzekering publiek te regelen,

PVVSP


Een opt-out voor de gezondheidszorg bij handelsverdragenStemdatum: 05-11-2015 • verzoekt de regering, ervoor te zorgen dat een publiek zorgstelsel ook in de toekomst mogelijk blijft en bij de handelsverdragen een opt-out voor het hele terrein van de gezondheidszorg te realiseren,

PVVSP


Het overlaten van besluitvorming aan het nieuwe kabinetStemdatum: 26-04-2012 • spreekt uit dat het aan een nieuw kabinet is om verdere voorstellen te doen over het verder invoeren dan wel stopzetten van de dbc-financiering en de prestatiebekostiging in de geestelijke gezondheidszorg,

PVVSP


Intrekking van de Tijdelijke wet ambulancezorgStemdatum: 21-03-2012 • verzoekt de regering de Tijdelijke wet ambulancezorg in te trekken en verder te werken aan de inwerkingtreding van de Wet ambulancezorg,

PVVSP


Stoppen van de martkwerking in de zorgStemdatum: 07-03-2012 • verzoekt de regering voor de zomer met uitgebreide voorstellen te komen om de marktwerking in de zorg te stoppen en daar waar ingevoerd af te bouwen,

PVVSP


Marktwerking in de tandzorgStemdatum: 30-06-2011 • draagt de minister op de invoering van vrije prijsvorming in de tandzorg stop te zetten,

PVVSP


De resultaten van de MarkteffectentoetsStemdatum: 30-06-2011 • verzoekt de regering het experiment met vrije tarieven in de mondzorg niet in te voeren voordat de Kamer is geïnformeerd over de resultaten van de markteffectentoets op dit dossier,

PVVSP


Financiering op basis van behoefte aan zorgStemdatum: 14-04-2011 • verzoekt de regering de vrije prijsvorming in de ziekenhuiszorg niet verder uit te breiden;
 • verzoekt de regering voorts onderzoek te doen naar de invoering van ziekenhuisfinanciering op basis van samenwerking en het onderling benchmarken van ziekenhuizen en de financiering niet te baseren op de productie, maar op de behoefte aan zorg in het adherentiegebied van het ziekenhuis,

PVVSP