Stemoverzicht (Onderwerp: Natuurbehoud) Ander onderwerp


Hieronder ziet u alle moties over dit onderwerp waarvoor de door u gekozen partijen het niet eens waren. Toon motie geeft u de oorspronkelijke motie, Toon handeling de stemming (mogelijk met stemverklaring). Hoofdmenu


Het opzeggen van het vertrouwen in het kabinetStemdatum: 16-02-2022 • zegt het vertrouwen in de regering op,

PVVSP


Krimp van het aandeel zakelijke veelvliegersStemdatum: 03-02-2022 • verzoekt de regering om zich vanuit haar rol als aandeelhouder van KLM in te zetten voor een nieuwe bedrijfsstrategie, die rekening houdt met de krimp van het aandeel zakelijke veelvliegers,

PVVSP


Voorzorgsmaatregelen om het risico op nieuwe zoönosen te verkleinen Stemdatum: 01-02-2022 • verzoekt de regering om in afwachting van de beleidsagenda pandemische paraatheid zo snel mogelijk voorzorgsmaatregelen in kaart te brengen om de volksgezondheid te beschermen, zoals het niet opnieuw vol zetten van stallen na uitbraken van vogelgriep, het instellen van een moratorium op de bouw of uitbreiding van stallen en het inperken van de internationale handel in levende dieren en broedeieren,

PVVSP


Het schrappen van COVID-19 als meldingsplichtige ziekte in groep AStemdatum: 26-01-2022 • verzoekt de regering COVID-19 te schrappen als meldingsplichtige ziekte in groep A,

PVVSP


Het gebruik van het coronatoegangsbewijs beëindigen en verzamelde data die gerelateerd zijn aan het coronatoegangsbewijs vernietigenStemdatum: 26-01-2022 • verzoekt de regering het gebruik van het coronatoegangsbewijs op alle mogelijke vormen te beëindigen en alle verzamelde data die ook maar enigszins gerelateerd zijn aan het coronatoegangsbewijs te vernietigen,

PVVSP


Een onderbouwd plan om de coronamaatregelen stapsgewijs af te bouwenStemdatum: 26-01-2022 • verzoekt de regering een onderbouwd plan op te stellen om de coronamaatregelen binnen enkele weken stapsgewijs af te bouwen, waarbij de epidemiologische situatie wordt meegewogen en waarbij het beheersbaar houden van het coronavirus meer aan de verantwoordelijkheid van de samenleving wordt overgelaten,

PVVSP


Het opheffen van de mondkapjesplicht op alle onderwijsinstellingenStemdatum: 26-01-2022 • verzoekt de regering de mondkapjesplicht op alle onderwijsinstellingen op te heffen,

PVVSP


Economische, psychische, fysieke en sociale effecten van maatregelen als pijler toevoegen aan het coronabeleid Stemdatum: 25-01-2022 • verzoekt de regering om de economische, psychische, fysieke en sociale effecten van eventuele maatregelen als pijler toe te voegen aan het coronabeleid,

PVVSP


Een solidariteitsheffing voor grote bedrijven die extra hebben geprofiteerd van de coronacrisis Stemdatum: 25-01-2022 • verzoekt de regering om zeer spoedig met een voorstel te komen voor een vorm van een solidariteitsheffing voor grote bedrijven die extra hebben geprofiteerd van de coronacrisis en die ten goede te laten komen aan de culturele sector, zzp’ers en mkb’ers in de horeca,

PVVSP


Alle coronamaatregelen voor de horeca en de culturele sector per direct en onvoorwaardelijk opheffenStemdatum: 20-01-2022 • verzoekt de regering alle coronamaatregelen voor de horeca en de culturele sector per direct en onvoorwaardelijk op te heffen,

PVVSP


Het intrekken van de mondkapjesplicht in mbo en h.o.Stemdatum: 20-01-2022 • verzoekt de regering het besluit tot een mondkapjesplicht in het mbo en h.o. op de zitplaats in te trekken en in te zetten op de juiste ventilatie en een gezond binnenklimaat in onderwijsinstellingen,

PVVSP


Alle coronamaatregelen per direct afschaffenStemdatum: 20-01-2022 • roept de regering op om alle coronamaatregelen per direct af te schaffen,

PVVSP


Alle winkels de gelegenheid geven tot 22.00 uur open te zijnStemdatum: 21-12-2021 • verzoekt de regering met het oog op de kerstinkopen alle winkels de gelegenheid te geven tot 22.00 uur open te zijn, zodat klanten gespreid over de dag kunnen komen en erop te wijzen elkaars adem niet in te ademen, een mondkapje te dragen en goed te ventileren,

PVVSP


Alle beperkingen in de buitenlucht opheffenStemdatum: 21-12-2021 • verzoekt de regering alle beperkingen in de buitenlucht op te heffen,

PVVSP


Een parlementaire werkgroep die een voorstel gaat doen voor het samenleven met coronaStemdatum: 21-12-2021 • spreekt uit een parlementaire werkgroep in te stellen die een voorstel gaat doen voor het samenleven met corona,

PVVSP


Promoten van regelmatig zelftesten Stemdatum: 16-12-2021 • verzoekt de regering om regelmatig zelftesten te promoten en in het bijzonder op een verstandig moment na kerst en oud en nieuw,

PVVSP


Geen verbod uitvaardigen op legaal siervuurwerk zolang geen sprake is van een aantoonbare noodsituatie Stemdatum: 16-12-2021 • verzoekt het kabinet om in de volgende jaren geen verbod uit te vaardigen op legaal siervuurwerk, zolang er geen sprake is van een aantoonbare noodsituatie;

PVVSP


Onderzoeken in hoeverre jongeren door de coronamaatregelen zijn gaan gokkenStemdatum: 16-12-2021 • verzoekt de regering te laten onderzoeken in hoeverre jongeren door de coronamaatregelen zijn gaan gokken, en daarover binnen twee maanden de Kamer te berichten,

PVVSP


Zo snel mogelijk maatregelen treffen om het aantal besmettingen in te dammen Stemdatum: 16-12-2021 • verzoekt de regering zo snel mogelijk maatregelen te treffen om het aantal besmettingen in te dammen, waaronder sluiting van niet-essentiële sectoren en de horeca, en deze maatregelen te handhaven;
 • verzoekt de regering de financiële gevolgen die ondernemers, werknemers en zelfstandigen ondervinden van een eventuele gedwongen sluiting zo veel mogelijk te compenseren,

PVVSP


Een herstelplan om groepen mensen weer met elkaar te verbindenStemdatum: 15-12-2021 • verzoekt het kabinet om geen polariserende uitspraken meer te doen omtrent vaccinatie en een herstelplan te maken om groepen mensen weer met elkaar te verbinden, zodat we weer samen de pandemie te lijf kunnen gaan,

PVVSP


Meer creativiteit in de aanpak van desinformatieStemdatum: 15-12-2021 • verzoekt de regering tot meer creativiteit, zoals ook Australië heeft gedaan,

PVVSP


Onderzoek naar de inzet van heteroloog boosterenStemdatum: 15-12-2021 • verzoekt de regering te onderzoeken of dit ingezet kan worden als onderdeel van de boostercampagne,

PVVSP


Aangeven wat ongevaccineerden kunnen verwachten bij een vaccinatieplichtStemdatum: 15-12-2021 • verzoekt de regering om aan te geven wat ongevaccineerden concreet kunnen verwachten bij een mogelijke vaccinatieplicht,

PVVSP


Een vangnetregeling voor zzp'ers en flexwerkers in de culturele sectorStemdatum: 08-12-2021 • verzoekt de regering een vangnetregeling voor de culturele sector uit te werken voor zzp'ers en flexwerkers, die kunnen aantonen dat opdrachten zijn weggevallen, en die aantoonbaar op geen enkele andere manier aanspraak kunnen maken op compensatie of doorbetaling van hun werk- of opdrachtgevers,

PVVSP


Buitensport vrijstellen van coronamaatregelenStemdatum: 01-12-2021 • verzoekt de regering buitensport vrij te stellen van coronamaatregelen,

PVVSP